behandeling


behandeling

Intake

Voorafgaand aan de eerste behandeling neem ik een aantal vragen met je door,

om inzicht te krijgen in de aard van de klacht en in je algemene gezondheid en wat praktische registratie.

Praktisch

De behandeling is prettig en ontspannend.

Je ligt comfortabel, warm en in eigen kleding op de behandeltafel, (loszittende kleding is het fijnst).

Na wederzijdse afstemming, wat in stilte gebeurt, wordt het lichaam zacht en met respect aangeraakt.

Ik werk vanuit aanwezig zijn en niet-weten, en  vertrouw op de wijsheid van het lichaam.

Mijn handen luisteren, voelen en wachten wat jouw lichaam/geest aangeeft of aandurft om te tonen .

Door deze bewuste aandacht voelt het lichaam en de geest zich gezien .

Het lichaam gaat vertellen en brengt jou en mij naar de plekken waar hulp nodig is.

Spanningen worden erkend en kunnen ontladen en verdwijnen en het lichaam kan herstellen.

Dit gebeurt in een rustige meditatieve sfeer.

Energie kan weer vrij bewegen en er ontstaat diepe ontspanning.

Vaak kom je als cliënt in een diep soort slaap terecht, Cranio-slaap genaamd.

In deze zijnstoestand ben je heel diep ontspannen maar je merkt toch alles op.

De herstelwerkzaamheden in het organisme vinden dan vanzelf plaats.

Iedere behandeling is afgestemd op het moment en is ook iedere keer weer anders.

Soms vindt de hele behandeling plaats in stilte. Maar het kan ook zijn dat ik jou of je lichaam vragen stel tijdens de behandeling.

Ondanks de zachte technieken die gebruikt worden moet je als cliënt niet verbaasd zijn dat het in werking zetten van lichaamskrachten soms tijdelijk toename van de klachten geeft.

Dit proces is vergelijkbaar met de effecten van homeopathie. Het zelfregulerende proces van je lichaam wordt in werking gesteld en heeft soms een paar dagen nodig om weer een nieuw evenwicht te creëren; daarna vindt de uiteindelijke ontspanning en verbetering plaats.

Aantal.

Hoeveel behandelingen nodig zijn is uiteraard afhankelijk van de aard van de klacht en de reactie van de cliënt.

Soms zijn een paar behandelingen voldoende en soms meer gedurende langere tijd.

In het begin is het aan te raden minstens 3 behandelingen te nemen om je lichaam en jezelf de tijd te geven het subtiele werken met cranio in je op te nemen.

Hierna is het meestal duidelijk of deze therapie voor jou en jouw klacht zinvol is.

In gezamenlijk overleg kunnen we daarna het vervolg van eventueel verdere behandeling bespreken.

Tijdsduur.

Een behandeling duurt ongeveer 60 - 90 minuten; erbij inbegrepen is een kopje thee en even op elkaar afstemmen en na de behandeling natuurlijk even bijkomen.

Bij kinderen is het vaak korter.

Holistisch.

In Cranio wordt niet het ziektesymptoom op zich behandeld, maar er wordt gekeken naar de mogelijke oorzaak van de klacht en naar de cliënt.

De oorzaak kan van puur fysieke aard zijn maar ook van psychische aard of een combinatie hiervan.

Het is dus ook niet mogelijk om een standaard behandeling te geven voor een bepaalde klacht.

Na de behandeling.

Het is belangrijk om voor en na de behandeling wat tijd en rust voor jezelf te nemen.

Veel water drinken na behandeling en de dagen erna helpt om al de vrijgekomen afvalstoffen af te voeren.